Tredje förlusten i domstol för isländsk namnlag

1 kommentarer

För tredje gången har den isländska namnlagen utmanats i domstol. Och tre gånger har staten förlorat. Den här gången är det Ingi Guðjónsson som får ta mellannamnet Gests.

Namn är en grundläggande rättighet där inskränkningar bara får göras om det finns ett uppenbart behov. Så resonerar Héraðsdómur Reykjavíkur – tingsrätten i Reykjavík – när den för tredje gången underkänner myndigheternas tolkning av namnlagen.

På Island samlas godkända för- och mellannamn i förteckningen mannanafnaskrá. Den som vill bära eller ge någon ett namn som inte är godkänt får vända sig till Mannanafnanefnd. I nämnden sitter tre personer – två språkvetare och en jurist – som har uppdraget att avgöra om ett namn ska godkännas eller inte.

För att ett namn ska få klartecken krävs att det inte kan uppfattas som kränkande eller stötande. Det ska också följa normer för isländsk stavning, böjning och uttal.

Länge betraktades Mannanafnanefnds ord närmast som lag. Men de senaste åren har föräldrar vid tre tillfällen utmanat nämndens beslut. Vid samtliga tre tillfällen har de fått rätt i domstol.

Nämndens senaste nederlag gäller mellannamnet Gests, genitivformen av förnamnet Gestur. Det mellannamnet ville Bjarnlaug Jónsdóttir ge sin son Ingi Guðjónsson. På det sättet ville hon hylla sin avlidne halvbror som hette just Gestur.

Men Mannanafnanefnd sade nej. Genitivformer kan tillåtas om det är förälderns förnamn som förs vidare till barnet som ett mellannamn. Eftersom det i det här fallet handlade om moderns halvbror ansågs kopplingen vara för avlägsen.

Héraðsdómur Reykjavíkur gick på Bjarnlaug Jónsdóttirs linje. Enligt rätten utgör mellannamnet Gests inget hot mot isländska namntraditioner eller mot språksystemet. Därför ska det tillåtas. Inskränkningar ska bara göras om det är nödvändigt. Annars går en persons rätt till sitt namn före.

Inrikesminister Ólöf Nordal håller just nu på med en omfattande översyn av namnlagen. Ett förslag till ny namnlag kommer tidigast till hösten. Det väntas innebära betydligt friare regler än i dag.

Från inrikesdepartementet finns det ännu inget besked om Ólöf Nordal tänker överklaga domen om mellannamnet Gests.

Här kan du läsa mer om den isländska namnlagen och här hittar du domen från Héraðsdómur Reykjavíkur.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Bra att hon vann. Tycker inte att namnet i sig verkar speciellt stötande och dessutom hade hon en "anledning".

Lägg till ny kommentar