Tråkningar från robot påverkar negativt

0 kommentarer

Tråkningar och förolämpningar sätter spår – även när de yttras av en robot. Den som däremot får uppmuntran gör också bättre ifrån sig. Det visar en studie utförd vid Carnegie Mellon university, USA.

Inom idrott är tråkningar och psykningar av motståndaren mycket vanliga. Men de förekommer också på många andra områden. Syftet är ofta att få motståndaren ur balans.

Och tråkningarna har effekt. Det fastslår amerikanska forskare som har låtit 40 testpersoner spela ett dataspel. Var och en fick spela 35 gånger. Vissa fick höra glada tillrop om att de var duktiga. Andra möttes av tråkningar och fick höra att de var usla spelare.

Eftersom deltagarna spelade samma spel 35 gånger blev samtliga bättre undan för undan. Men de testpersoner som utsattes för tråkningar utvecklades inte lika snabbt som de testspelare som fick höra uppmuntrande kommentarer.

Kommentarerna yttrades av en robot. Trots att deltagarna visste att tråkningarna var förprogrammerade tog de illa upp. Och enligt forskarna var det just de negativa kommentarerna som fick testpersonerna som tråkades att göra sämre ifrån sig.

Resultaten presenterades vid International conference on robot & human interactive communication i New Delhi, Indien.

Anders

Foto: Carnegie Mellon university

Tags: 

Lägg till ny kommentar