Tillåtligheten att formulera sig obegripligt

0 kommentarer

Avverkningarna i Bunge och kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland har varit en följetong i medierna de senaste veckorna. I går gav sig Högsta domstolen in i leken. Plötsligt tystnade de högljudda parterna i konflikten – för vad var det egentligen som domstolen ville säga?

"Partiellt prövningstillstånd i fråga om vilken betydelse Miljööverdomstolens lagakraftvunna dom om tillåtlighet har vid den aktuella prövningen av tillståndsfrågan. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt förklaras vilande."

Gotlands Tidningar berättar att de två meningarna satte myror i huvudet på många berörda, både myndigheter och företag. En rimlig tolkning av Högsta domstolens utslag är dock att den tänker pröva innebörden av en tidigare dom i Mark- och miljööverdomstolen, där Nordkalk fick grönt ljus för kalkbrytningen i Ojnareskogen.

I höstas oroade sig Norrköpings Tidningar i en ledare för konsekvenserna av den språklag som infördes 2009. Lagen säger att det offentliga språket ska vara vårdat och begripligt. I Norrköpings Tidningar befarade ledarskribenten att denna strävan skulle drivas för långt och klarspråksarbetet gå till överdrift inom rättsväsendet. Texten slutade med en förhoppning om att den traditionella kanslisvenskan inte skulle ersättas av "ett torftigt språk med ett allt mindre och allt mer okomplicerat ordförråd".

I ett svar skrev Anna Antonsson, språkkonsult och språkvårdare, att "det går utmärkt att skriva vacker, ändamålsenlig myndighetssvenska utan att använda ord som mottagaren måste slå upp eller be en jurist förklara". Hon poängterade dessutom att det språk som används inom rättsväsendet också måste vara förståeligt för allmänheten.

Högsta domstolens utslag var så knepigt formulerat att inte ens länsstyrelsens jurister var överens om innebörden. Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård säger i Gotlands Tidningar att beslutet är "svårtolkat":

"Jag har haft en massa jurister som läst det, och de fattar det inte riktigt. Vi måste ta reda på mer fakta innan vi kan uttala oss."

Högsta domstolen har hittills inte varit intresserad av att förklara sig. Visst är det viktigt att en domstol får formulera sig vattentätt. Men när besluten är så ogenomträngliga att till och med jurister går bet kan det knappast vara så att klarspråksarbetet inom rättsväsendet har gått till överdrift. En domstol som inte vill förklara sina beslut eller göra dem begripliga för medborgarna kommer i slutändan få svårt att representera dem.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar