Testa ordkunskapen i veckans kviss!

0 kommentarer

I fredagskvisset sätts din ordförståelse på prov. I kvisset möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar