Testa ordkunskapen i veckans kviss!

0 kommentarer

Fredagskvisset ger dig en chans att testa din ordförståelse. I kvisset stöter du på tolv svenska ord. Uppgiften är att lista ut vad de betyder. Lycka till!

Här hittar du fler kviss!

Anders

Foto: Pixabay

Kviss

Vad betyder orden? (Kviss #135)

Har du koll på vad dessa tolv svenska ord betyder?

Starta kviss

Tags: 

Lägg till ny kommentar