Testa ordkunskapen i fredagskvisset!

0 kommentarer

I fredagskvisset sätts din ordförståelse på prov. Det gäller att lista ut vad tolv svenska ord betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar