Testa ditt ordförråd i veckans kviss!

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Känner du till vad de betyder? De korrekta svaren är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Tags: 

Lägg till ny kommentar