Testa ditt ordförråd i veckans kviss!

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Kan du lista ut vad de betyder? Definitionerna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Tags: 

Lägg till ny kommentar