Testa ditt ordförråd i veckans kviss!

0 kommentarer

I fredagskvisset har vi valt ut tolv svenska ord. Kan du lista ut vad de betyder? Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Tags: 

Lägg till ny kommentar