Testa din ordkunskap i veckans kviss!

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i fredagskvisset. Uppgiften är att lista ut vad de betyder. Som vanligt stöter du på en blandning av ord av varierande svårighetsgrad. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Unsplash

Tags: 

Lägg till ny kommentar