Testa din ordförståelse i veckans kviss!

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. De korrekta svaren är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pexels

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Tags: 

Lägg till ny kommentar