Testa din ordförståelse i fredagskvisset!

0 kommentarer

I veckans kviss får du en chans att testa din ordkunskap. Du möter tolv svenska ord – några är lättare medan andra är svårare. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

Tags: 

Lägg till ny kommentar