Talat språk gör tecknat språk lättare att lära sig

0 kommentarer

Engelsktalande identifierar snabbt grundstenarna i American sign language. De lär sig utan vidare att hålla rätt på både antalet stavelser och att skilja stavelser från morfem. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PSOL One.

Det likhetstecken som ibland sätts mellan språk och tal beskriver forskargruppen som en omedveten men ganska utbredd vanföreställning. För att visa detta lät forskarna en grupp engelsktalande amerikaner observera personer som talar American sign language, ASL, det största teckenspråket i USA och med spridning över hela kontinenten.

Trots att testpersonerna inte var bekanta med ASL sedan tidigare kunde de snabbt utröna några av språkets grundstenar. De lärde sig att se hur många stavelser ASL-talaren tecknade, och kunde snart också skilja på stavelser och morfem, språkets minsta betydelsebärande enheter.

En intressant iakttagelse under studien var att korrekta tecken fick testpersonerna att förstå ASL:s struktur. Men när de fick observera tecken som bröt mot ASL:s struktur drog de inga lärdomar av detta. Trots att testpersonerna inte förstod vad som sades kände de intuitivt att de falska tecknen bröt mot språkets struktur.

Forskarna anser att studien – om någon tvivlat – bevisar att språk har sin grund i lingvistiska principer som är gemensamma för såväl talade som tecknade språk. Det står också klart att kunskaper i ett talat språk ger förutsättningar att snabbt förstå strukturen i ett tecknat språk.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar