Talarens kön och grammatiskt genus går hand i hand

0 kommentarer

När en kvinna talar är det lättare att identifiera feminina substantiv. Och när en man talar är det lättare att identifiera maskulina substantiv. Med ombytta roller går förståelsen inte lika snabbt. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Forskare i psykologi vid University of Kansas har studerat om talarens kön påverkar hur substantiv kategoriseras. I studien fick 20 personer, som samtliga hade spanska som modersmål, lyssna på en uppläsning av totalt 80 spanska substantiv, varav 40 feminina substantiv som slutade på -a och 40 maskulina substantiv som slutade på -o.

Uppläsarna växlade. Ibland läste en man feminina substantiv och ibland läste en kvinna maskulina substantiv.

När talarens kön och grammatiskt genus inte matchade varandra — till exempel om en kvinna läste det maskulina substantivet lobo ('varg') eller en man läste det feminina substantivet luna ('måne') — tog det längre tid för deltagarna att identifiera ordets grammatiska genus. Dessutom var träffsäkerheten något sämre.

Resultaten visar enligt forskarna att människan tar hänsyn till en faktor som talarens kön när den behandlar språk. Det betyder i sin tur att människan även i grammatiska processer förknippar viss information med en viss talare.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar