Svensklärare: Valet mellan de och dem svåraste språkfrågan

5 kommentarer

Två av tre svensklärare säger att valet mellan de och dem är ett språkriktighetsproblem. Acceptansen för dom i elevernas texter ökar bland lärarna – men i synnerhet på gymnasiet är det många lärare som inte godkänner dom.

Catharina Grünbaum vid Svenska språknämnden gjorde 1976 en undersökning bland svensklärare om attityder till språkriktighetsfrågor. Då var det meningsbyggnad som flest lärare ansåg vara besvärligt. Susanna Karlsson och Lena Lind Palicki vid Språkrådet följde upp undersökningen 2015. Inom loppet av dessa fyrtio år har lärarnas attityder till olika språkriktighetsfrågor förändrats kraftigt.

Nu svarar 63 procent att valet mellan de och dem är besvärligt. Flera svensklärare uppger dessutom att det är den enda språkriktighetsfrågan som utgör en verklig utmaning i klassrummet. När samma fråga ställdes 1976 var det inte tillräckligt många som angav de och dem som ett problem för att den skulle få en egen kategori.

Acceptansen för dom har ökat. Nu är det 41 procent som på högstadiet accepterar dom för de och 44 procent som accepterar dom för dem i elevernas texter. I den första undersökningen var det i bägge fallen 20 procent som inte hade några anmärkningar.

Men bland gymnasielärarna är attityden inte lika tillåtande. I Catharina Grünbaums undersökning var det 8 procent som accepterade dom för de eller dem. Fyrtio år senare har andelen stigit till 11 procent.

Andra språkriktighetsfrågor som i dag upplevs som mer problematiska är reflexiva och personliga pronomen (22 procent) och särskrivningar (19 procent).

Studien finns att läsa i Svenskans beskrivning 35.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Lärarna gör inte eleverna någon tjänst genom att inte lära eleverna skillnaden. Ska de lära sig ett främmande språk måste de kunna skilja på formerna.

Vad man än tycker, "dom" som ersättning för de och dem kommer att ta över. Språk utvecklas. Förr sade/skrev man "Viljen I" och nu säger man "vill ni". Men din poäng är naturligtvis korrekt ändå. Skillnad i språkkunskap och språkkänsla befäster klasskillnader och social tillhörighet. Men om en 20 år kommer man kanske skriva "dom" även i tidningstexter(?)

Jag tror att orsaken till stor del står att finna i "skriv som du talar" ivern på 70-80 talen. Det enklaste torde vara att rekommendera den som är osäker att använda "dom" som i alla fall är bättre än felanvända "de" och "dem".

"Skriv som du talar" var väl en kampanj som Postverket drev för att öka frimärksförsäljningen? Ingenting som svenklärare rekommenderade ...

Lägg till ny kommentar