Svensk språkmelodi kan orsaka missförstånd på spanska

0 kommentarer

Ett tonfall som på svenska signalerar vänlighet blir i stället informationssökande på spanska. Att språkets prosodi försummas inom språkundervisning öppnar dörren för missförstånd. Det fastslår Berit Aronsson i en avhandling vid Umeå universitet.

Spanska är – med undantag för den obligatoriska engelskan – det populäraste språket i svenska gymnasieskolor. Förra året hade enligt Skolverket var fjärde elev läst minst en kurs i spanska. Spanska var därmed nästan dubbelt så populärt som tvåan tyska.

Undervisningen i spanska kan dock förbättras. Ofta är det enligt Berit Aronsson prosodin, alltså själva språkmelodin, som glöms bort. Det kan leda till subtila missförstånd, som att avsikten bakom ett yttrande som i sig är korrekt inte uppfattas på rätt sätt.

En grundläggande skillnad mellan svensk och spansk prosodi är att den stigande tonen i svenska signalerar vänlighet. I spanska innebär däremot samma stigande slutton att talaren efterfrågar information. En sådan talare uppfattas sannolikt som onödigt framfusig och oartig i stället för vänlig.

I spanskan är det nämligen precis tvärtom. En fallande slutton uppfattas som vänlig, medan en stigande ton alltså kan betraktas som påflugen.

Berit Aronssons förslag till lösning är att lägga större tyngd på prosodi i undervisningen. Inte minst handlar det om att göra eleverna medvetna om språkmelodins betydelse – och att den skiljer sig mellan olika språk. Det gör hon genom att bland annat identifiera skillnaderna mellan svensk och spansk prosodi.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar