Svara på jollret – och ge barnets språk ett lyft

0 kommentarer

Lyssna och svara på barnets joller och babbel. Det öppnar dörren för snabbare språkinlärning hos barnet. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i tidskriften Infancy.

Det handlar inte bara om att ge barnet respons på joller, bubbel och babbel. Avgörande för barnets utveckling är vilken typ av respons som föräldrarna ger. Föräldrar som svarar på vad de tror att barnet säger uppmuntrar nämligen barnet att testa fler avancerade kombinationer av konsonanter och vokaler.

Bakom studien står forskare vid University of Iowa och Indiana University. I ett halvårs tid följde de tolv mödrar och deras åtta månader gamla barn under lekstunder. Forskarna noterade hur mammorna svarade på barnens joller.

Genom att svara på barnens joller visade vissa mammor mer än andra för barnen att de kunde kommunicera med varandra. Dessa barn vände sig oftare mot mamman när de jollrade och prövade allt svårare språkljud. Dessa språkljud liknade i sin tur i allt större utsträckning verkliga ord.

Mödrar som inte gav lika mycket respons hade barn som inte gick lika snabbt framåt. När barnen var 15 månader producerade de färre gester och ord än de barn som fått mer respons.

Just den här studien genomfördes med mödrar och barn som deltagare. Pågående forskning indikerar att mammor och pappor ger jollrande barn lika mycket respons.

Anders

Foto: Tim Schoon

Tags: 

Lägg till ny kommentar