Språkgen förklarar människans förmåga att kommunicera

0 kommentarer

Kan en mutation som uppstod för över 500 000 år sedan vara nyckeln till människans unika språkförmåga? Det hävdar amerikanska och europeiska forskare i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Den gen som tros ligga bakom människans unika förmåga att producera och förstå talat språk kallas Foxp2. Människan är inte ensam om att ha denna gen, men det är bara hos människan som den för hundratusentals år sedan genomgick den mutation som lade grunden till språket.

Genen identifierades i en tidigare studie hos en familj där flera medlemmar hade stora språksvårigheter. Det visade sig att dessa familjemedlemmar hade en muterad version av den mänskliga Foxp2-genen.

Foxp2 gör så att människan kan förvandla nya erfarenheter till handlingar som sker på rutin. Genen sägs vara kopplad till det procedurella minnet där olika färdigheter lagras. Det procedurella minnet är till exempel förklaringen till att färdigheter som att cykla eller att simma inte glöms bort, trots att de kanske inte utförts på många år.

I testet försågs möss med den mänskliga varianten av Foxp2. De möss som fick genen lärde sig snabbt att ta sig genom en labyrint fortare än andra möss. Enligt forskarna utnyttjade de gentrimmade mössen snart det procedurella minnet. Detta gav dem ett övertag mot de möss som inte kunde använda någon lagrad kunskap utan såg varje labyrint som en ny uppgift.

På samma sätt tror forskarna att Foxp2 förklarar en av språkets grundstenar, nämligen att kunna föreställa sig ett objekt bara genom att höra det ord som representerar objektet. Just denna gen kan därmed förklara att den som hör ordet elefant kan föreställa sig en elefant utan att någon sådan finns i närheten.

Att en samtalspartner inte behöver förklara vad en elefant är varje gång den nämns gör att konversationen går snabbt och smidigt. Foxp2 skulle alltså vara den gen som utgör steget mellan medvetna associationer och associationer som i princip går på autopilot. Den förmågan är i sin tur avgörande för människans språk.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar