Språket i lärarnas bedömningar för svårt för elever

0 kommentarer

För niondeklassare står betyg och bedömningar i centrum. Men ofta förstår de inte vilka krav som ställs. I stället försöker de framstå som goda elever.

I en avhandling i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet undersöker Jennie Sivenbring elevers förhållande till lärarnas bedömningar. Hon har bland annat intervjuat 28 niondeklassare från tre olika skolor. Samtidigt som elevernas vardag i skolan till stor del handlar om bedömningarna har de svårt att förstå vilka krav som ställs på dem. Texterna de möter är ofta för svåra.

Eleverna svävar alltså ofta i ovisshet när det gäller vad som förväntas av dem. Något de däremot har förstått är betygens betydelse. Detta understryks inte minst av att gymnasievalet är det första riktigt stora valet för niondeklassarna.

Osäkerheten leder enligt Jennie Sivenbring till att niondeklassare i stor utsträckning spelar ett socialt spel där det gäller att framstå som en god elev. Många försöker medvetet skapa goda relationer till sina lärare i förhoppningen om att det ska återspegla sig i betygen. Det handlar inte om något slumpartat engagemang. Eleverna uppfattar ofta vilka lärare som tros kunna vara mottagliga och koncentrerar sina ansträngningar på dem.

De niondeklassare som Jennie Sivenbring intervjuat säger att de försöker förstå vad lärarna menar. Språket som används när det gäller kunskapskrav och mål anses dock ofta vara för byråkratiskt för att eleverna ska förstå det. Det gäller i synnerhet bedömningar.

Flera elever vittnar om att de utan problem förstår lärarna i klassrummet. Det är de skriftliga bedömningarna som många har svårt för. Så här berättar eleven Alex i avhandlingen:

Jag läser ju väldigt mycket så jag förstår ju det mesta liksom, men man kan tänka sig att en människa som inte läser lika mycket och inte… pratar lika invecklat språk och så kan kanske inte riktigt förstår vad ens lärare skriver om en och kanske missuppfattar och det skulle vara lättare om de pratade lite mer vardagligt språk så som de pratar i klassrummet liksom det är ju inget fel på det.

Så här säger eleven Sofia:

Eh… jag brukar själv inte riktigt förstå de här omdömena så bra för jag tycker det är alltid väldigt svår svenska och väldigt svåra ord de är skrivna i så att det är väldigt svårt att tyda det de skriver – men det brukar va nånting sådär … jag vet inte det är svårt att förklara… det är så himla det är… när man själv inte har förstått vad det står, man kanske ser men jo du behöver förbättra dig på det fast de har skrivit det olika i annan ordföljd liksom.

Här kan du ladda ner avhandlingen.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar