Språket hjälper ögat att se rätt

0 kommentarer

Rätt ord på vägen hjälper våra sinnen att uppfatta ett visst föremål. Fel ord gör däremot att förmågan att känna igen ett föremål försämras. Det hävdar kognitions- och psykologiforskare vid University of Wisconsin i Madison i en studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Våra ögon förmedlar inte en exakt bild av världen runt omkring oss. Det ögonen registrerar påverkas av språket. Det anser sig de amerikanska forskarna kunna bevisa genom experiment med bilder och visuellt brus.

I testet fick deltagarna se bilder på vanliga objekt. Bilderna konkurrerades dock ut av kraftfullt visuellt brus som dominerade synintrycken och därmed trängde bort föremålet på den aktuella bilden.

Ögonblicket innan bilden och det visuella bruset visades fick deltagarna höra namnet på ett objekt i lurarna, som kangaroo eller pumpkin. När ordet de hörde matchade objektet på bilden kunde deltagarna i större utsträckning uppge att de hann se något innan bruset tog över. När ordet och objektet inte matchade kunde de sällan uppge att de hade sett något annat än det visuella bruset.

Att se en pumpa eller en känguru på bild samtidigt som någon sade pumpkin eller kangaroo ökade alltså förmågan att urskilja ett sådant objekt. Ordet skapar enligt forskarna visuella förväntningar som gör det lättare att uppfatta just sådana former. När förväntningarna och formerna i stället står i strid med varandra – som när en känguru aviseras som en pumpa – försämras förmågan.

Forskarna anser att studien visar att språket hjälper perceptionen på ett extremt tidigt stadium, men att språklig felinformation samtidigt kan bidra till att försvåra den. De vill nu undersöka om språket även påverkar andra sinnen än synen på liknande sätt.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar