Språket förändras före akutbesök

0 kommentarer

Precis innan människor åker in akut till sjukhus, sker en knappt märkbar förändring av deras språk på Facebook. Detta kan hjälpa oss att spåra personer i nöd, till exempel i samband med pandemier som det nuvarande coronautbrottet.

Amerikanska forskare i medicin och datavetenskap har jämfört patienters inlägg på sociala medier med deras sjukhusjournaler. I direkt anslutning till vårdbesöket blev inläggen gradvis mer formella och allvarliga – bland annat i beskrivningarna av smärta.

Till studien rekryterades 2 915 patienter på ett amerikanskt storstadssjukhus. De gav klartecken till forskarna att analysera både Facebookinlägg och journaler. Drygt 400 av patienterna hade nyligen besökt akuten på grund av allt från bröstsmärtor till gynekologiska besvär. Deras inlägg kördes genom ett dataprogram som lärt sig känna igen språkförändring över tid. Alla poster, från cirka två månader före akutbesöket och framåt, analyserades. Och inläggen visade sig bli mer och mer inriktade på familj och hälsa, ju närmare sjukhusvistelsen de formulerades. Skribenterna använde också mindre och mindre informellt språk, som svordomar, slang och förkortningar. Uttryck för ångest, oro och depression blev också vanligare i takt med att akutbesöket ryckte närmare.

Den enorma mängden inlägg på sociala medier ger oss helt nya möjligheter att få inblick i människors psykiska och fysiska hälsa – och i vilka sammanhang de söker kontakt med vården, menar forskarna.

Maria

Är du intresserad av språk? Prenumerera på Språktidningen – två nummer för 99 kronor!

Foto: Unsplash

Lägg till ny kommentar