Sofi tvingas spara – lägger ned i Umeå och Lund

4 kommentarer

Institutet för språk och folkminnen lägger ned avdelningarna i Umeå och Lund. Dessutom försvinner minst tolv heltidstjänster när myndigheten tvingas till kraftiga nedskärningar. Institutet måste spara 10 miljoner kronor för att gå runt.

Med en budget på 60 miljoner kronor går Institutet för språk och folkminnen mot ett underskott på 10 miljoner nästa år. Generaldirektören Ingrid Johansson Lind presenterade i går ett förslag på hur ekonomin ska balanseras. Dels ska avdelningarna i Lund och Umeå läggas ned, dels ska minst tolv heltidstjänster bort.

– Våra fasta kostnader överstiger våra tillgängliga medel. Därför behöver vi koncentrera verksamheten till tre orter, säger Ingrid Johansson Lind.

Förslaget är ett resultat av en översyn av myndighetens verksamhet och ekonomi. Kvar blir avdelningarna i Göteborg, Uppsala och Stockholm. Exakt hur verksamheten kommer att påverkas av nedskärningarna är inte klart.

– Vi behöver se över vårt uppdrag och hur vi ska prioritera vårt arbete, säger Ingrid Johansson Lind.

Förslaget innebär att tolv heltidstjänster försvinner. Inom Sofi finns många deltidsanställda. Om det blir aktuellt med uppsägningar kan det därför bli fler än tolv personer som förlorar sina jobb.

– Det går naturligtvis inte att utesluta uppsägningar, men alla sådana beslut ligger än så länge i framtiden och måste föregås av fackliga förhandlingar. Jag hade hoppats att kunna undvika så här allvarliga nedskärningar, men om vi inte får mer pengar – och det är inget vi kan räkna med – är det tyvärr så verkligheten ser ut.

Att myndigheten har ekonomiska svårigheter är ingen nyhet. Ingrid Johansson Lind hoppas kunna klubba ett åtgärdspaket i september eller oktober. Hon säger att de anställdas reaktion på gårdagens besked var blandade.

– Alla har varit medvetna om att något måste göras. Men för den som arbetar i Lund eller Umeå är det förstås en chock när den här situationen uppstår, och det är klart att man reagerar med oro och bestörtning. Ändå var det förvånansvärt lugnt och ingen jätteöverraskning för någon.

Anders

Rättelse: I en tidigare version av inlägget uppgavs att Språkrådet, som är en del av Institutet för språk och folkminnen, av ekonomiska skäl beslutat att stoppa två planerade bokutgivningar. Rätt är att boken om nyord inte kommer att ges ut. Boken om språken i Sverige, som skulle kommit under hösten, är däremot uppskjuten och kan komma att ges ut i ett senare skede.

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Skrämmande. Ännu ett överlagt kunskapsmord, begånget av alliansen. Vad är de så rädda för? Först Nationalnyckeln, nu språkforskningen. För futtiga 10 miljoner.

Att motivera en minskning av de fasta kostnaderna med att man vill skära ner de rörliga kostnaderna med 1,6 miljoner, 8,5 vakanta tjänster samt utebliven kompensation för dagens höga inflation och ränteläge verkar väldigt ogenomtänkt. Att skära ner där administrationens andel av de totala kostnaderna är mindre än i Uppsala, innebär motsatsen till rationalisering.

Vilken skandal! Ett konkret bevis på att alliansen är totalt akulturell. Min röst kommer den inte att få i nästa val. Ett kulturmord för båda södra och norra Sveriges del.

Lägg till ny kommentar