Sociala medier ingen fristad för stavfel

0 kommentarer

Sociala medier är inte någon frizon för stavfel. Unga skribenter retar sig lika mycket på stavfel som äldre generationer. Men det är inte alltid samma typer av fel som orsakar irritation. Det rapporterar tidningen Politiken.

Det finns en utbredd föreställning om att sociala medier bidrar till språklig normupplösning. I en undersökning från år 2012 svarade fyra av tio danskar att sociala medier utgjorde ett större hot mot skriftspråket än till exempel engelskans inflytande, ungdomsspråk och bristande undervisning i skolan.

Men sociala medier är inte en fristad för den som vill slarva med språket. Tre nya studier, som genomförts av Dansk Sprognævn och finns publicerade i senaste utgåvan av Nydanske Sprogstudier, visar att många ungdomar reagerar lika negativt på stavfel som tidigare generationer.

Den som gör många misstag betraktas lätt som korkad. Det innebär att traditionella skriftspråksnormer får allt större genomslag i sociala medier.

De fel som särskilt irriterar unga skribenter gäller bristande kunskaper – som att skriva vem i stället för hvem eller att inte veta om en konsonant ska dubbeltecknas. Vuxna ser däremot i regel med allt annat än blida ögon på särskrivningar.

Minsta källan till irritation bland ungdomar är när en mening inleds med en gemen eller när ett personnamn skrivs med liten bokstav, skriver Politiken.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar