Social miljö har stor inverkan på språket

0 kommentarer

Sociala förhållanden påverkar barns språkutveckling – i mycket hög grad. Edinburgh university och den brittiska offentliga sjukvården, NHS, har fått ta del av hälso- och språkstatus för över 26 000 barn från skilda sociala miljöer. Statistiken visar att barn som växer upp under tuffa sociala villkor löper hela tre gånger högre risk att utveckla språksvårigheter än andra barn. Forskarna understryker därför vikten av att lyfta fram de sociala faktorer som kan hämma barnens språkliga och kommunikativa färdigheter.

I Sverige har en het debatt om obligatoriska språkförskolor pågått en tid. I socialt utsatta områden går färre barn i förskolan än i landet som helhet, vilket en granskning utförd av radions Ekoredaktion visar. Dagens Nyheters Erik Helmerson framhåller att små barn inte får lära sig svenska när de hålls hemma från förskolan, och tror att en obligatorisk språkförskola skulle kunna utjämna skillnaderna.

En av punkterna i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna är också att utreda införandet av en obligatorisk språkförskola. Men det känns som att det är mycket långt kvar innan en sådan skulle kunna öppna i Sverige, där det i dag är helt frivilligt för föräldrar att sätta sina barn i förskolan. Och att just barn med annat modersmål än svenska – och särskilt i socialt utsatta områden – skulle bli belagda med förskoleplikt är inte helt enkelt att föreställa sig i ett demokratiskt samhälle. Ekots granskning ”kan få det att snurra i ett liberalt huvud”, som Erik Helmerson formulerar det.

Maria

Foto: Istockphoto

Lägg till ny kommentar