Snigelposten kryper vidare

0 kommentarer

Ordet snigelpost har tagits upp både i Språktidningen och här på bloggen. Det har nämnts som motsats till e-post och betecknas då som retronym, ett ord som uppstår när tekniska framsteg gör äldre ord otydliga. Men det har också använts om försenade försändelser som därför kan sägas ha utdelats med snigelfart.

Läsaren Göran har ett exempel på en äldre användning av snigelpost, där ordet är motsatsen till snabb rörpost. Så här skriver han:

"Läste om snigelpost i tidningen. Jag hörde ordet 1958 då jag började som kontorsbud på ASEA på Rosenlundsgatan, Stockholm Söder. Snigelpost var när man lät en försändelse gå med utbärningen i stället för med rörposten (om ni vet vad det är?)."

Känner du till ännu äldre belägg för snigelpost? Kommentera gärna eller mejla redaktionen!

Här kan du läsa mer om snigelpost.

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar