Snigeln har länge varit långsam i svenskan

0 kommentarer

Vi har tidigare fått brev från läsare som påpekat att ordet snigelpost använts i svenskan även innan det blev en skämtsam beteckning på post som delas ut av brevbärare. Snigelpost nämndes i Språktidningen 7/2011 som ett exempel på en retronym, ett ord som uppstår när nya landvinningar gör äldre ord otydliga. Andra retronymer är tjock-tv och utebandy.

Stefan skriver att engelskans snail mail är mer fyndigt än snigelpost, och att ordet knappast hade fått samma genomslag i svenskan om det inte fått en skjuts genom engelskan.

Snail mail kan tveklöst ha bidragit till snigelpostens framfart. Att svenskan dessutom lånat in mail ('mejl') från engelskan gör knappast saken sämre.

Samtidigt har snigeln länge fått symbolisera saker som går långsamt. Snigla sig är belagt i svenskan sedan 1909, och snigelfart sedan 1898.

Här kan du läsa mer om snigelpost.

Anders 

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar