Snabeln går dit handen pekar

0 kommentarer

Pekande är inte självklart för alla primater. Men elefanter tycks instinktivt förstå innebörden av pekande. Förklaringen kan vara att människans gester har gemensamma drag med hur elefanter använder snabeln. Det skriver brittiska forskare i Current Biology.

Forskarna har studerat elva elefanter som lever i fångenskap i södra Afrika. Vissa är födda i fångenskap medan andra är födda i frihet. Elefanterna används inom turistnäringen och de har därför lärt sig att känna igen olika kommandon.

Elefanterna har dock inte tränats att uppfatta olika gester, som pekande. Forskarna kunde ändå konstatera att elefanterna mycket snabbt, ofta direkt, förstod innebörden och följde riktningen. Elefanterna valde rätt riktning även när människan stod vänd åt ett annat håll. Deras förmåga att förstå pekande motsvarade en 2-årings. Den föreföll helt instinktiv eftersom elefanterna inte blev bättre på att förstå pekandet ju längre det pågick.

Pekande är inte självklart för alla primater. Eftersom elefanter, ett djur som aldrig blivit domesticerat, på en gång förstod gesten tror forskarna att detta är en egenskap som kan ha bidragit till att människan så ofta förlitat sig på dem. Studien visar enligt forskarna också att förmågan att förstå pekande även finns hos djur som inte alls är nära släkt med människan.

Elefanter lever i grupper med komplicerade förhållanden mellan individerna. De kan använda snabeln för vissa gester. Forskarna spekulerar i att dessa sociala miljöer kan ligga bakom elefantens förmåga att snappa upp kommunikation.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar