Skolelever får prova på forskarlivet

0 kommentarer

Hur använder vi anslagstavlor i dag? Alltså de som finns uppsatta i mataffären och på olika offentliga platser? Det kan vara anslag om bortsprungna katter, yogakurser, körframträdanden, information från fotbollsklubbar …

Under de två kommande veckorna kommer över 3000 svenska skolelever att dokumentera anslagstavlornas innehåll runt om i landet. Eleverna har anlitats av forskare vid Göteborgs universitet.

– Ingen har tidigare kartlagt svenska anslagstavlor på det här viset. Det är också det första projektet inom humanistisk forskning där elever hjälper forskare i så kallad medborgarforskning i Sverige, säger Christopher Kullenberg, forskare i vetenskapshistoria.

Elevernas uppgift är att fotografera en anslagstavla, skriva av anslagen, kategorisera dem och rapportera detta till forskarna via en app. De ska också översätta anslag på andra språk än svenska – en av forskningsfrågorna gäller hur olika språk används på anslagstavlorna.

– I översättningen hoppas vi få hjälp från elever med särskilda språkkunskaper. Vi vill också se om det finns några skillnader mellan olika delar av landet, säger språkforskaren Johan Järlehed.

Det här "massexperimentet" är en del av evenemanget Forskarfredag, som anordnas fredagen 30 september på 30 orter runt om i Sverige. Syftet är att väcka nyfikenhet på vetenskap.

Maria

Lägg till ny kommentar