Sju samtal som får oss att njuta

0 kommentarer

Det finns sju typer av samtal som kan få oss att njuta. Och välbehaget försvinner inte när ögonblicket är över. Minnen av god kommunikation kan plockas fram långt senare.

Maggie Pitts är kommunikationsforskare vid University of Arizona, USA. Hon har undersökt vilka typer av samtal som betraktas som minnesvärda. Hon är ute efter samtal som på engelska kan beskrivas som savoring, där det alltså rör sig om njutbara samtal som dröjer kvar i minnet hos deltagarna. Maggie Pitts jämför sådan kommunikation med den utdragna njutning som vissa upplever av till exempel vin eller choklad.

Men det går alltså att suga riktigt länge på karamellen även när det gäller samtal. Maggie Pitts har intervjuat 65 unga amerikaner om upplevelser kopplade till kommunikation. Hennes slutsats är att njutbara samtal gynnar välmåendet, livskvaliteten och relationen med den aktuella samtalspartnern.

Maggie Pitts placerar den njutbara kommunikationen i sju olika kategorier. Det handlar om estetik (till exempel vältajmade eller vackra formuleringar), närvaro (upplevelsen av att vara så djupt engagerad i en konversation att inget annat tycks spela någon roll), icke-verbal kommunikation (kroppsspråk, gester och liknande som uppfattas som betydelsefulla), erkännande (situationer där något en person gjort hyllas), relationskommunikation (samtal som befäster och definierar ett förhållande), extraordinär kommunikation (sådant som sägs i samband med speciella händelser som bröllop, dop, med mera) och implicit kommunikation (upplevelsen av att underförstått dela något med en person utan att det behöver sägas rent ut).

Studien är publicerad i Journal of Language and Social Psychology.

Anders

Foto: Pixabay

Tags: 

Lägg till ny kommentar