Sju av åtta läsbarhetsindex missar målet

0 kommentarer

Läsbarhetsindex är sällan något lyckat redskap för att hitta lämpliga skolböcker till en viss åldersgrupp. Sju av åtta olika formler prickar in fel åldersgrupp i över hälften av fallen. Det visar en amerikansk forskarstudie publicerad i tidskriften Psychology in the Schools.

Olika typer av läsbarhetsindex är ett vanligt sätt att matcha elever med lämplig läsning. Formlerna kan till exempel ta hänsyn till saker som meningslängd, ordlängd, svåra ord och prepositionsfraser. Texterna får sedan ett slags etikett i form av en åldersrekommendation.

I studien deltog 360 amerikanska andra- till femteklassare. Eleverna fick högläsa sex stycken inför en forskargrupp som satte betyg på deras förmåga att läsa och förstå innehållet. Därefter testades texternas läsbarhet enligt åtta olika modeller.

De olika läsbarhetsformlerna gav ibland väldigt olika resultat – en text klassades beroende på vilket index som användes som lämplig till såväl första- som femteklassare.

Sju av åtta testade formler misslyckades att matcha text och läsare i över hälften av fallen. Den sämsta hade en träffsäkerhet på bara 17 procent. Dale-Chall var det läsbarhetsindex som bäst knöt ihop läsare och text, och prickade in elevernas ålder och förmåga i 79 procent av fallen. Formlerna visade sig också vara anpassade efter de elever som hade minst svårigheter med läsning.

Forskargruppen anser att studien bevisar att läsbarhetsindex är ett trubbigt verktyg. Lärare, föräldrar och förlag bör enligt forskarna därför vara medvetna om att en lärobok klassad som lämplig för en viss åldersgrupp inte nödvändigtvis behöver vara det bästa valet.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar