Sfi-elever kan få översätta Umeås webbplats

0 kommentarer

Svenska, engelska, franska, finska, arabiska, farsi och somaliska är de språk som i dag finns på Umeå kommuns webbplats. Men kommunstyrelsen vill erbjuda besökare service på fler språk. Uppdraget kan gå till sfi-elever i kommunen.

Kommunstyrelsen i Umeå gjorde i veckan tummen upp åt ett medborgarförslag som går ut på att undersöka möjligheterna för sfi-elever att översätta kommunal information till sina modersmål. Arbetet ska ske med hjälp av lärare. Syftet är att göra innehållet på kommunens webbplats tillgängligt för fler invånare.

Om projektet blir verklighet ska alla översättningar göras under skoltid. Översättningarna ska också granskas innan de publiceras.

Syftet är enligt ett pressmeddelande att ge sfi-elever ”möjlighet att delta i samhällsbygget och möjligheter för medborgare med andra modersmål att ta del av kommunens information.” Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund jämför i Västerbottens-Kuriren planerna med att byggelever får praktik på byggarbetsplatser. På motsvarande sätt ska alltså sfi-elever få praktisk erfarenhet av översättningsarbete.

Anders

Foto: Jimmie Schmoranz/Umeå kommun

Tags: 

Lägg till ny kommentar