Sammanhanget avgör betydelsen för träsksparven

0 kommentarer

Att skär kan vara ett adjektiv, ett substantiv och en verbform är inget konstigt för den som behärskar det svenska språket. Sammanhanget avgör om det handlar om en uppmaning, en färg, en kobbe eller något annat. Så fungerar även träsksparvens sång. När en ”stavelse” placeras i nya sammanhang reagerar träsksparven på olika sätt.

Vetenskapens jakt på talets ursprung har lett många forskare till fåglar. Ett forskarlag vid amerikanska Durham university har studerat träsksparvens läten. Vid en sjö i Pennsylvania spelade de in och analyserade fågelsång från 206 träsksparvar av hankön.

Forskarna identifierade olika ljud i fågelsången, ett slags stavelser. Därefter spelade de upp fågelsången för andra träsksparvar. I vissa fall manipulerade de fågelsången genom att byta plats på en del av en ”stavelse”. Denna ”stavelse” klipptes in på olika ställen i inspelningarna.

Fåglarna reagerade på helt olika sätt inför de olika ljuden. En del lockade fram aggressiva revirbeteenden medan andra bara orsakade måttliga reaktioner eller inte alls väckte träsksparvarnas intresse.

Forskarnas slutsats är att sammanhanget har avgörande betydelse för träsksparven. Allt tyder enligt studien på att samma ljud kan ha olika innebörd beroende på vilka ljud det omges av.

Att förstå att exempelvis skär beroende på sammanhang kan betyda många olika saker är grundläggande för språkförståelsen. Träsksparven kan enligt forskarna vara ett bevis för att människan inte var först med denna förmåga.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Anders

Foto: Robert Lachlan

Tags: 

Lägg till ny kommentar