Så vill Sverigedemokraterna tala

0 kommentarer

Vilka talar vi till? är rubriken på Sverigedemokraternas kommunikationsplan som presenterades under helgens kommun- och landstingskonferens i Västerås. Det hade ryktats om att partiet sneglat på Moderaternas omgörning och kanske i synnerhet broschyren En guide till Nya Moderaternas utseende. Men de språkliga rekommendationerna från Sverigedemokraterna är mer generella och går inte in på ordnivå.

Omprofileringen av Moderaterna var till stor del en språklig sådan. I häftet uppmanas partiarbetarna exempelvis att hellre tala om undersköterskor än offentliganställda och utanförskap i stället för segregation.

I Sverigedemokraternas kommunikationsplan tas det senare upp som ett exempel på politiskt laddad retorik. Som andra sådana nämns papperslösa flyktingar för illegala invandrare och främlingsfientlig för någon som kritiserar invandringspolitiken.

Även grundtonen i kommunikationsplanen förefaller ha inspirerats av Moderaterna. Partiet hade innan omgörningen, som bland annat Per Ledin skrivit i ett blogginlägg, ofta kritiserat brister i det svenska samhället. I En guide till Nya Moderaternas utseende är tonläget ett helt annat:

"Vi har en positiv syn på Sverige – ett land med fantastiska möjligheter – och vi fokuserar på hur ett bra land kan bli bättre. Det innebär att vi som moderater fokuserar på vad vi vill åstadkomma, inte först och främst på vad som är fel med andra partiers politik. Vår beskrivning av verkligheten är viktig. Och den måste ta sin utgångspunkt i hur människor upplever sin vardag – där de bor. Vi bejakar det som är bra, men är tydliga med vad som inte fungerar. Vi vill göra det som är bra bättre och vi vill se till att det som inte fungerar faktiskt fungerar."

Sverigedemokraterna skriver att partiet och dess företrädare ofta uppfattas som ilskna och bittra. Genom en förändrad retorik där tyngdpunkten läggs vid ett positivt budskap ska denna uppfattning förändras:

"Sverigedemokraterna är vinnare. Vi är förtroendeingivande och ansvarsfulla och vårt engagemang är byggt på omtanke, gemenskap och kärlek. Vi står för trygghet, rättvisa och likabehandling i samhället och vi tror på oss själva och vårt land och vi ser positivt på framtiden. Som individer är vi som folk är mest – vanliga människor, kort och gott."

Något recept på hur en SD-politiker ska uttrycka sig meddelas dock inte. Det talas i kommunikationsplanen om ett behov av igenkänning – den som på något sätt tar del av partiets politik ska "känna igen sig, inte bara i verklighetsbeskrivning och lösningar utan också i de begrepp som används." Vilka dessa begrepp är tycks framtiden få utvisa. När det gäller vilka partiet talar till har däremot tre huvudmålgrupper identifierats: konservativa arbetare, kvinnor och förstagångsväljare.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar