Så skapar du distans med pronomen

0 kommentarer

You är promonenet som gör det möjligt för talaren att begrunda negativa erfarenheter med hälsosam distans. Det fastslår forskare i psykologi vid University of Michigan i en studie publicerad i Science.

I engelskan kan you användas både som personligt och generiskt (allmänt) pronomen. Svenskans du kan fungera på samma sätt. Jag såg dig när du var ute med hunden är i ett samtal ett exempel på när du används som personligt pronomen medan tidningsrubriken Här hittar du bästa priserna på marmelad är ett exempel på generisk användning. I Svenska Akademiens språklära från 2003 beskrivs det generiska bruket som ”engelskpåverkat” och det ”bör användas med försiktighet i svenskan”.

Den generiska användningen av you är betydligt mer utbredd än motsvarande användning av du i svenskan. Enligt forskarna har denna användning psykologiska dimensioner. You används ofta för att uttrycka normer och erfarenheter samt för att i efterhand reflektera över negativa upplevelser. Den som har skaffat sig distans till en händelse väljer därför ofta you i stället för I när den diskuteras.

I studien fick deltagarna svara på frågor där you användes generiskt eller personligt. När pronomenet användes generiskt fick forskarna mer allmänna svar från deltagarna. De talade då oftare om normer än om personliga erfarenheter.

I ett annat moment fick deltagarna i uppgift att skriva om en negativ upplevelse. De deltagare som använde personligt I hade mindre distans till händelsen. De personer som i stället använde generiskt you diskuterade oftare lärdomar från det inträffade och betraktade händelsen med hälsosam distans.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar