Så separerar hjärnan ord från sång

0 kommentarer

Människan har en unik förmåga att skilja tal från musik. Dessa två ljudtyper har varsitt specialdesignat neuralt nätverk, som finns i varsin hjärnhalva. Nätverken reagerar på olika särdrag i den akustiska strukturen.

Forskare i neurovetenskap och psykologi har testat hur vi separerar ord från melodier. De har satt ihop 100 unika a capella-stycken, där de har kombinerat tio sånger med tio talade meningar. Ljudskapelserna har de kunnat manipulera genom att skruva ner eller upp den akustiska informationen – antingen i talet (temporal domän) eller i sången (melodisk domän).

Testpersonernas taligenkänning försämrades om den temporala informationen skruvades ner – men inte deras uppfattning av sången. Däremot uppfattade de sången, även om den melodiska informationen skruvades ner.

Samtidigt som testpersonerna lyssnade på musiken/talet, skannades deras hjärnor. Då kunde forskarna se en asymmetrisk neurologisk aktivitet. Talet avkodades främst i vänstra hörselbarken, medan melodin avkodades i den högra. Denna asymmetri beror enligt forskarna på de domänspecifika neurologiska nätverken. 

Maria

Foto: Pixabay

Lägg till ny kommentar