Så lärde sig hunden Chaser 1 022 ord

0 kommentarer

Hela 1 022 ord lyckades John W. Pilley, professor emeritus i psykologi vid Wofford college i USA, lära sin border collie Chaser. I dag är Chaser nio år och har hela vokabulären i minnet. Fram till tre års ålder tränade matte John W. Pilley sin hund flera timmar om dagen. Resultatet blev en hund som enligt husse lärde sig språkets grunder på samma sätt som barn i åldern ett till två år.

I en artikel i Time berättar John W. Pilley om arbetet. Inlärningen skedde i samband med lek. Chaser förstod snabbt att uppgiften ofta var att kopiera husses beteende. Under dagen talade han med Chaser i korta meningar och med ett snävt ordförråd för att underlätta förståelsen.

Leken gick i regel ut på att Chaser skulle söka, jaga eller hämta olika leksaker. Vid fem månaders ålder insåg Chaser att olika leksaker kunde ha olika namn. Därefter lärde sig border collien att det fanns kategorier av leksaker, och att ett ord både kunde referera till en hel kategori av föremål och till en viss leksak. Chaser kunde också tillämpa sina kunskaper på nya leksaker – om ett nytt föremål dök upp kunde hunden identifiera det med hjälp av ord som använts för liknande föremål.

Majoriteten av orden som Chaser lärde sig var substantiv. Men hunden lärde sig dessutom att förstå kombinationer av ord där även verb och prepositioner ingick, som uppmaningar att lägga en viss sak på en viss plats. Om John W. Pilley sade to frisbee, take ball utförde Chaser detta i en helt annan ordning än vid kommandot to ball, take frisbee.

Chaser hade heller inga problem att förstå pekande och andra gester, en förmåga som även finns hos bland annat elefanter men som inte finns hos människans närmaste släktingar bland primaterna.

John W. Pilley skriver att Chaser har visat att hundar har förmågor som överstiger vad människan tidigare trott. Samtidigt är det i dag omöjligt att beskriva exakt hur hundens intelligens och medvetande fungerar. Att just hunden kan ha något av en särställning förklarar John W. Pilley med den relation som människan utvecklat till tamhunden under tusentals år, men också de komplexa sociala relationer som finns i varje flock av hundar.

Här kan du läsa mer om Chaser och här mer om elefanters förmåga att förstå pekande.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar