Så gör den som verkligen vill lyssna

0 kommentarer

Först slutar personen att prata. Sedan slutar den att röra sig. Så går det till när någon verkligen vill höra vad någon säger. Det visar en amerikansk studie publicerad i tidskriften Nature.

I den mänskliga hjärnan finns enligt forskargruppen ett starkt samspel mellan hörsel och rörelse. Hörseln beskrivs som rörelsemedveten. En person som verkligen vill höra vad som sägs upphör först själv att prata. Om inte det räcker slutar personen att röra sig. Eftersom ljudet av de egna rörelserna kan försämra hörseln är det naturligt att om det så krävs hålla sig blickstilla.

I den nya studien har forskarna undersökt detta samspel hos möss i rörelse. Resultaten visar att förväntade rörelser påverkar den del av hjärnan där hörseln regleras. Möss har något som kan liknas vid en volymkontroll. När störande ljud från den egna kroppen väntas skruvas volymen upp för att kunna behålla fokus på plötsligt uppdykande ljud.

Mössen gick också att manipulera. När de vilade skickade forskarna elektriska impulser som sade att kroppen i själva verket var i rörelse. Även då svarade djuren genom att höja volymen på samma sätt som när de faktiskt rörde sig.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar