Så försökte Google omdefiniera ogooglebar

7 kommentarer

En jeep måste inte vara en Jeep. En vespa behöver inte nödvändigtvis vara en Vespa. De är exempel på degenererade varumärken, ord som blivit så allmänna att varumärkesstatusen tvättats bort.

Google kämpar mot att det egna varumärket ska utvecklas på samma sätt. Att googla gör enligt företagets mening bara den som använder sig av sökmotorn Google. I vardagsspråket har företaget redan förlorat den kampen. Den som googlar söker på nätet. Om sökmotorn heter Bing, Yahoo, Google eller något annat är inte längre avgörande.

Men Google har som sagt inte gett upp. Företaget har nu, avslöjar Sveriges Radio, efter juridiska påtryckningar fått Språkrådet att stryka ogooglebar – eller oGooglebar som företagets jurist skriver – från 2012 års nyordslista. Google kan nämligen inte acceptera definitionen 'som inte går att hitta på webben med en sökmotor'. Google hävdar nämligen att definitionen gäller just sökmotorn Google och ingen annan.

Språktidningen har tagit del av brevväxlingen mellan Språkrådet och Googles juridiska ombud i Sverige. I januari i år kommer det första brevet från Google till Språkrådet. Juristen efterlyser då information om nyordslistan och Språkrådets syn på varumärken. Svaret blir att Språkrådets bedömning är att nyordslistan knappast påverkar allmänhetens syn på varumärken. Den är heller inte normerande utan illustrerar språkutvecklingen. Språkrådet erbjuder sig dock att lägga till en förklaring om just varumärken i anslutning till nyordslistan.

Detta är inte nog för Google. I nästa brev framförs kravet att definitionen ändras till 'när man inte kan finna informationen man söker med sökmotorn Google'. Dessutom ställer Googles juridiska ombud krav på ytterligare en korrigering i anslutning till ordet: "GOOGLE är ett registrerat varumärke in [sic!] namnet av Google Inc."

Språkrådet föreslår en ny definition av ogooglebar 'när man inte kan finna informationen man söker (vilket normalt sker med den i Sverige dominerande sökmotorn Google)'. Fortfarande alldeles för luddigt för Google. Juristen lämnar ännu ett förslag till definition, 'när man inte kan finna informationen man söker på Google'.

Den 21 mars fattar Språkrådet beslutet att för första gången någonsin stryka ett ord ur nyordslistan. Dagen därpå svarar företagets juridiska ombud:

På min huvudman Google's vägnar får jag uttrycka vår tacksamhet för ert beslut att stryka "oGooglebar" ur Nyordslistan.

Google–Språkrådet 1–0? Knappast. Ogooglebar blir nog tack vare företagets agerande det mest minnesvärda nyordet av årgång 2012. Det annars så framtidsinriktade Google framstår plötsligt som utvecklingsfientligt och censursuget. Och företaget bedriver en kamp mot väderkvarnar.

Den varumärkesdegeneration Google försöker förhindra har företaget ingen möjlighet att stoppa. Det är trots allt användarna som bestämmer över språket. Om användarna anser att en jeep inte behöver vara en Jeep finns det inte mycket Jeep kan göra. Allt tyder på att varumärket Google redan har gått samma väg – i synnerhet när det gäller googla, där användarna redan har "bestämt" att verbet innefattar andra sökmotorer.

I ett av breven ifrågasätter juristen att Språkrådet i nyordslistan bara hänvisar till ett belägg för ogooglebar. I dag behöver inte juristen anstränga sig för att hitta betydligt fler.

Här ger Språkrådets chef Ann Cederberg sin syn på tvisten med Google och beslutet att stryka ogooglebar ur nyordslistan.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

Google, lägg nu ner dessa dumheter och ta istället till er detta som goodwill. Att folk likställer sökmotorer på Internet med Google bekräftar väl bara den förkrossande dominans som ert varumärke har. Ligg lågt nu och gör inga fler dumheter så kanske detta blåser över...

Du har ju iof rätt fel då ingen jag känner använder något annat än google iof i viss mån duckduckgo men mer som kuriosa så artikeln känns ju bara tramsig imho.

Det är bara att (host) googla så hittar du gott om belägg på personer som anser att de googlar fast de använder sökmotorer som till exempel Yahoo, Bing eller Growyn.

hehe =)

Tror ju iof bara jag hittar det om jag använder just google =)

Iof finns det ju rätt mycket folk som är sämre än min krets på datorer så kan ju vara dom =)

Och google borde ju vara glada och dom andra sura

Jag undrar om företaget bakom blöjmärket Pampers känner till att ordet "pampers" i ryskan används i betydelsen "blöja", oavsett märke. Nu vet jag inte om ordet ingår i någon nyordlista, men jag har det i min lista med ord som min treåriga dotter använder. Och hon säger "pampers" även när hon pratar om blöjor av märket Libero. Skandal! Psssst.... säg inget till företagets jurister...

Lägg till ny kommentar