Runsten hittad vid Odensala kyrka

0 kommentarer

En tidigare okänd runsten signerade den produktive runristaren Åsmund har hittats vid Odensala kyrka i Märsta. Upptäckten gjordes när kyrkogårdsmuren lades om.
 
I Språktidningen 4/2008 berättar runologen Magnus Källström om teorierna om Åsmunds bakgrund och hans inflytande som runristare. Han har med säkerhet kopplats till ett tjugotal stenar resta under 1000-talets början, men har förmodligen ristat ytterligare ett femtiotal runstenar. Det gör honom till en av de mest produktiva runristarna i Sveriges historia.
 
Nyligen påträffades en ny sten signerad Åsmund vid Odensala kyrka. Texten är inte fullständigt tolkad, men några formuleringar är, enligt ett pressmeddelande från Stockholms läns museum, Guds moder, dessa runor och Åsmund.
 
Stenen hittades i samband med att kyrkogårdsmuren lades om. Stenarbetarna kontaktade arkeologen Lars Andersson och Magnus Källström som snart kunde konstatera att runstenen av allt att döma är ännu ett av Åsmunds verk.
 
Runstenen är inte komplett. I Odensalatrakten finns sedan tidigare dryga dussinet kända runstenar.
 
Ovan kan du se ett inslag från SVT:s ABC om fyndet.
 
Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar