Rösterna vi gillar bäst påminner om vår egen

0 kommentarer

En luftig röst anses mer attraktiv än en knarrande röst. Men mest tilltalande är ett uttal som påminner om den egna dialekten och en röst som liknar den egna rösten. Det visar en studie från University of British Columbia i Vancouver, Kanada, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

I studien fick deltagarna – 15 män och 15 kvinnor samtliga bosatta i Kalifornien – lyssna till totalt 60 inspelade röster. De fick sedan sätta betyg på varje röst.

Tidigare forskning indikerar att röster som uppfattas tillhöra storvuxna män och småvuxna kvinnor ses som mest attraktiva. De resultaten får stöd av den kanadensiska studien. Men den identifierar också andra faktorer som förklarar varför vissa röster anses mer lockande än andra.

Deltagarna föredrog konsekvent uttal som hörde hemma i den egna regionala dialekten. Ett sådant exempel var oogoose, ett vokalljud som i Kalifornien skiljer sig från exempelvis norra USA genom att uttalas längre fram.

En känsla av social tillhörighet tros vara förklaringen till preferensen för bekanta uttal och röster. Det gäller både män och kvinnor. Forskarna hittade också tydliga skillnader mellan könen.

Läckande och luftiga kvinnoröster ansågs mer tilldragande än knarrande kvinnoröster. En läckande röst har ett hörbart luftläckage på grund av en öppning mellan stämbanden – som exempel i studien nämns Marilyn Monroe – och förknippas traditionellt med ungdomlighet och god hälsa. En knarrande röst har låg luftåtgång och associeras ofta till en person som är trött, förkyld eller röker. Som exempel på knarrande kvinnoröster nämns systrarna Kardashian och skådespelaren Ellen Page.

Röster som upplevdes tillhöra storvuxna män rankades som attraktiva. Deltagarna föredrog också män som främst använde kortare ord än män som använde längre ord.

Att i nordamerikansk engelska använda längre ord är enligt studien förknippat med kvinnligt tal medan män i genomsnitt använder något kortare ord. Deltagarnas förkärlek för kortare ord illustrerar därför ett samhällsmönster där mannen utgör normen.

Men alla uppskattar inte enbart dialekter som påminner om den egna. Främmande accenter uppfattas ofta som tilltalande. Forskarnas förklaring till detta är att den sociala tillhörigheten bara påverkar dialekter som ligger nära den egna. När tillhörigheten inte längre är en avgörande faktor upplevs mer avlägsna dialekter och främmande accenter som spännande och attraktiva.

Anders

Foto: USMC Archives

Tags: 

Lägg till ny kommentar