Rösta på 2020 års bästa nyord!

0 kommentarer

Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista präglas av coronaviruset. Omkring hälften av nyorden har något slags koppling till pandemin. Men där finns också ord från exempelvis klimatdebatten, politiken, teknikutvecklingen och andra samhällsfrågor.

Har du något favoritord på listan? Rösta här intill!

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Tags: 

Lägg till ny kommentar