Republikaner väljer substantiv – demokrater föredrar adjektiv

0 kommentarer

Republikanska presidenter i USA använder betydligt fler substantiv än demokrater när de håller tal. Skälet är att substantiv omedvetet betraktas som representanter för stabilitet och tradition. Det hävdar ett forskarlag från USA och Polen i en studie publicerad i Political Psychology.

Konservatismen är som ideologi enligt forskarna inriktad på struktur och trygghet. Samma signaler ges av substantiv. Ordklassen symboliserar varaktighet, förutsägbarhet och tydliga definitioner. Adjektiv representerar i stället föränderlighet. Därför går ordklassen hand i hand med liberalismen.

Så ser det teoretiska ramverket ut för forskarstudien, där såväl republikanska som demokratiska presidenters tal jämfördes med andra företrädare för samma amerikanska partier. Slutsatsen är att republikaner – som i studien betraktas som konservativa – föredrar substantiv, medan demokrater – som betraktas som liberala – använder fler adjektiv.

En republikansk president talar därför oftare om en optimist där en demokrat hellre pratar om något optimistiskt. Den typen av val illustrerar enligt forskargruppen även republikaners förkärlek för benämningar på konkreta (ett äpple) och abstrakta referenter (en idé). Demokrater föredrar i större utsträckning beskrivningar, något som ofta görs med hjälp av adjektiv.

Samma fenomen studerades också i Libanon och Polen. Även där tenderade konservativa att föredra substantiv medan liberaler oftare valde adjektiv. För konservativa tycks det helt enkelt som att substantiv har lite mer substans.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar