Repetera högt så minns du bättre

0 kommentarer

Att repetera högt vässar minnet. Och det blir ännu vassare om du repeterar högt inför en annan person. Det fastslår forskare i psykologi och lingvistik vid universitetet i Montreal.

Ett bra trick för att komma ihåg något är att säga det högt för sig själv upprepade gånger. Det är också en minnesteknik som har testats i en rad olika studier. Men ett ännu bättre knep är alltså att repetera inför en annan person.

Forskarna samlade 44 fransktalande studenter. Först fick de läsa ett antal ord som visades på en tavla, därefter fick de läsa en serie bokstavskombinationer som inte bildade några ord på franska. Under testet fick deltagarna lyssna till ett brus som gjorde så att de inte kunde höra sina egna röster när de läste orden.

Efter en paus fick studenterna utifrån en lista peka ut vilka ord och bokstavskombinationer de stött på i testets första fas. Allra bäst gick det med orden som sades när en samtalspartner var närvarande. Minst effektiv var tekniken där deltagarna repeterade orden tyst för sig själva. Bättre metoder var att säga orden högt utan någon som lyssnade och att repetera dem i tysthet men att samtidigt forma orden med hjälp av läpparna.

Att det inte var någon lyckosam metod att enbart repetera orden tyst för sig själv överraskade inte forskarna. Att däremot forma orden och att ”säga” dem tyst skapar ett sensorimotoriskt minne som underlättar inlärning. Den som säger orden högt kan dessutom minnas hur stämbanden vibrerar. När detta kombineras med ytterligare en aspekt, nämligen en samtalspartner, får minnet ytterligare en skjuts eftersom det också finns kommunikation med en annan person som hjälper till.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Consciousness and Cognition.

Anders

Foto: Université de Montréal

Tags: 

Lägg till ny kommentar