Regeringen tänker inte rädda arkiv i Lund och Umeå

0 kommentarer

Regeringen kommer inte att engagera sig i frågan om Institutet för språk och folkminnens organisation. Beskedet kommer både från utbildningsminister Jan Björklund och kulturdepartementet. Därför finns i dagsläget inget som tyder på att myndighetens avdelningar i Umeå och Lund kommer att leva vidare. Folkpartisten Maria Lundqvist-Brömster föreslår dock i en motion att verksamheten i stället flyttas till universiteten i Umeå och Lund.

Med ett hotande underskott på tio miljoner kronor har generaldirektör Ingrid Johansson Lind presenterat en omfattande besparingsplan för Institutet för språk och folkminnen. Samtidigt som tolv heltidstjänster är hotade ska enligt förslaget Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, DAL, och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, DAUM, läggas ned. Åtgärderna är enligt Ingrid Johansson Lind nödvändiga för att få ekonomin i balans.

Planerna har mötts av protester från bland annat språkvetare och etnologer samt många intresseorganisationer. De befarar att viktig kunskap och unika samlingar riskerar att gå förlorade om de flyttas till Uppsala – långt bort från den region som arkiven speglar.

Bent Jørgensen, professor vid Nordisk forskningsinstitut vid universitetet i Köpenhamn, skriver i ett brev att en nedläggning av arkivet i Lund hotar forskningssamarbetet mellan Danmark och Sverige:

Det vil være til umådelig skade for dialekt-­ og navneforskning og for nabodiscipliner som f.eks. arkæologi, kulturgeografi på begge sider af Sundet, hvis planerne om lukning realiseres. Den fælles fortid binder også i dag dialekt-­ og navneforskningen i hele Kattegat-­ og Øresundsregionen sammen. Et skånsk stednavn er ikke undersøgt til bunds, før dets modsvar eller tilsvar på dansk område er afklaret og vice versa. For Skånes vedkommende gælder yderligere, at hvis det nødvendige kildemateriale ikke findes lokalt i f.eks. Lund eller Malmø, er det stadig København, som er arkivcentrum.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har tidigare sagt att det är upp till Institutet för språk och folkminnen hur myndigheten organiserar sig. Samma besked får Malå dragspelsklubb i ett brevsvar från Christina Nylén vid kulturdepartementets enhet för kulturarv:

Hur ISOF organiserar sin verksamhet är dock en fråga för myndigheten.

Utbildningsminister Jan Björklund håller med. Frågan debatterades nyligen i riksdagen efter en interpellation från socialdemokraten Isak From. Han sade att det i riksdagen finns en bred uppslutning bakom hållningen att ministrar inte detaljstyr myndigheternas organisation. Han sade också att han hade fullt förtroende för att Institutet för språk och folkminnen gör sitt yttersta för att verksamheten ska bedrivas med så hög kvalitet som möjligt:

Vi måste lita på att de tar det uppdraget på allvar och det gör jag fullt ut.

Socialdemokraterna Helén Pettersson och Katarina Köhler skriver i en motion att arkiven i både Lund och Umeå bör räddas. Centerpartisterna Per-Ingvar Johnsson och Johan Linander skriver i en motion att avdelningen i Lund inte bör flyttas från undersökningsområdet.

Folkpartisten Maria Lundqvist-Brömster har ett annat förslag. Hon anser att regeringen bör utreda om arkiven i Umeå och Lund i stället kan flyttas till respektive universitet. Hon vill inte att arkiven ska förlora den geografiska kopplingen till de områden samlingarna omfattar. Eftersom det redan finns ett omfattande samarbete mellan universiteten och arkiven vill Maria Lundqvist-Brömster undersöka om verksamheten kan hamna hos universiteten i stället för under myndighetens tak i Uppsala.

Beslut om en nedläggning av arkiven i Lund och Umeå kan fattas redan under nästa vecka.

Här kan du läsa mer om nedläggningsplanerna.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar