Regeringen får svenska e-postadresser

2 kommentarer

Det har snart gått två år sedan Justitieombudsmannen fastslog att regeringens engelska e-postadresser bryter mot språklagen. I sommar får samtliga regeringsanställda inom de olika departementen en gemensam svenskspråkig mejladress, skriver Riksdag & Departement.

Sommaren 2009 JO-anmälde Språkförsvaret och Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet och krönikör i Språktidningen, regeringskansliets engelskspråkiga mejladresser. Den som exempelvis vill skriva till en anställd vid miljödepartementet använder i dag adressen environment.ministry.se.

JO-anmälningarna gjordes i kölvattnet av den språklag som infördes tidigare samma år, där myndigheter åläggs ett särskilt ansvar för svenskans utveckling och användning. JO skrev i beslutet från februari 2010 att de enbart engelska e-postadresserna stod i strid med språklagens krav samt att de inte var förenliga med myndigheternas språkvårdsansvar.

I sommar införs i stället den gemensamma e-postadressen regeringskansliet.se, som ersätter de tidigare departementspecifika adresserna. De engelskspråkiga adresserna kommer att finnas kvar under en övergångsperiod, skriver Riksdag & Departement.

Anders

Tags: 

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren.

Kommentarer

1. Varför står det "comment" när det borde stå "kommentar.
2. I program som sänds av SR och SVT förekommer aldeles för många "utländska ord" som faktiskt gör att jag som outbildad (folkskola 7 år) har svårt att hänga med.

Brevlådeadresser i all ära, men det är en spott i havet, när samhället kräver att vi skall både kunna skriva och föstå avancerad engelska. Härom dagen var jag tvungen att kontakta "PayPal". Jag skrev min fråga på svenska och fick tillbaka ett långt och för mig obegripligt svar på engelska. Varje företag som agerar i Sverige borde ha skyldighet att tillhandahålla information på svenska när kunden använder svänska vid inledande kontakt. Skjuter jag över målet???

1. Ja, det borde det göra. Tack för att du upptäckte det! Vi ska se om det går att ändra.
2. Olle Josephson, en av anmälarna, har skrivit att det är viktigt att språklagen inte reduceras till att gälla just "struntsaker" som e-postadresser. Det problem du beskriver är vanligt. När det gäller företag som enbart har kundtjänst över nätet är ofta engelska det enda gångbara språket. Visst vore det rimligt att företag som är verksamma i Sverige också tillhandahåller kundtjänst på svenska.

Lägg till ny kommentar