Räkna med siffror – och inte bara med ramsor

0 kommentarer

Sifferramsor som ettsko, tvåsko, träsko behöver inte betyda att barn blir bättre på att räkna. För att barn ska förstå varje enskilt nummer krävs att de får höra siffrorna i ett sammanhang där innebörden förklaras. Det visar en forskarstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Räkneramsor kan vara ett bra sätt att lära barn att siffran sex kommer mellan fem och sju. Men bara för att barnet lär sig ramsan behöver det inte innebära att det går lika smidigt att skilja på en hög med fem stenar och en hög med sju stenar.

Där har vuxna stora möjligheter att påverka barnets utveckling. Att säga siffran två samtidigt som den vuxna håller två stenar i handflatan ger inlärningen en skjuts som inte kan uppnås enbart genom räkneramsor. Och det kan vara en viktig skjuts eftersom den kan underlätta för barnet att lära sig matematik.

En forskargrupp har undersökt hur barn i åldern två till fyra år förstår siffror. Barnen som deltog i studien hade engelska, slovenska eller arabiska som modersmål.

I engelska finns singular och plural, men i arabiska och slovenska finns en grammatisk form för just två. Denna skillnad gör att barn som talar slovenska och arabiska har lättare att förstå innebörden av siffran två – som i att skilja två stenar från tre. I engelska finns ingen särskild form för två, utan det görs bara skillnad mellan ental och flertal. Därför är engelsktalande barn inte lika snabba på att skilja två från andra siffror.

Detta försprång har barnen som talar arabiska och slovenska vid två års ålder. Vid fyra års ålder har däremot de engelsktalande barnen både kommit ikapp och sprungit ifrån. Då har de en bättre förståelse av siffror från tre och uppåt.

Forskarnas slutsats är att räkneramsor är ett utmärkt hjälpmedel för att lära barn en aspekt av siffror och räkning. Men den som vill ge en större skjuts passar också på att utnyttja vardagens alla möjligheter att förklara vad som döljer sig bakom en viss siffra, exempelvis genom att berätta att det för tillfället kanske står tre bilar vid rödljuset eller att två harar springer över vägen.

Anders

Tags: 

Lägg till ny kommentar