Pressmeddelande: Vi utser 100 största språkhändelserna

0 kommentarer

Du-reformen är den viktigaste språkhändelsen i Sverige sedan 1900. Övergången från niande till duande har av över 100 experter röstats fram till periodens största förändring i språket.

Du-reformen handlade inte bara om ett nytt tilltal. Duandet var en symbol för en större förändring där språket gick hand i hand med en strävan mot ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle, säger Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen.

Skiftet till du-tilltal är starkt förknippat med Bror Rexed. När han 1967 började som generaldirektör på Medicinalstyrelsen meddelade han att han tänkte lägga bort titlarna med personalen.

– Bror Rexed blev i efterhand du-reformens galjonsfigur. Men i arbetarklassen och bland ungdomar var duandet redan utbrett. Du-tilltalet passade också in i en tidsanda där många flyttade till städerna och vi blev mer anonyma för varandra, säger Anders Svensson.

Tvåa i Språktidningens omröstning är starten för Radiotjänsts sändningar 1925.

– Radion bidrog starkt till att vi fick en rikssvensk talspråksnorm. Språket i radio formade en standard som uppfattades som neutral, säger Anders Svensson.

1906 års stavningsreform röstades fram till den tredje viktigaste händelsen. Då slopades stavningen med dt av t-ljudet – vilket medförde att rödt blev rött. Den andra nyheten var att f, fv och hv skrotades som stavning för v-ljudet. Haf blev hav, hafva blev hava och hvad blev vad.

– Reformen var ett politiskt beslut som fick draghjälp av Selma Lagerlöfs roman Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Eftersom den blev läsebok i folkskolan skolades eleverna in i den nya stavningen, berättar Anders Svensson.

Språktidningens lista över de 100 största språkhändelserna i Sverige sedan 1900 har röstats fram av över 100 experter – bland annat forskare och språkvårdare. Listan publiceras i Språktidningen 8/2020 som är Språktidningens hundrade nummer sedan starten 2007.

Här är de tio största språkhändelserna:

1. Du-reformen (1967)

2. Radiotjänsts sändningar börjar (1925)

3. Stavningsreformen (1906)

4. Engelska blir första främmande språk i svensk skola (1946)

5. Nämnden för svensk språkvård grundas (1944)

6. TT slopar verbens pluralformer (1945)

7. Sverige får nationella minoritetsspråk (2000)

8. Svenska blir huvudspråk i Sverige (2009)

9. Erik Wellander utkommer med Riktig svenska (1939)

10. Svenskundervisning för invandrare, sfi, blir en del av skolan (1994)

Här hittar du hela listan med Sveriges 100 viktigaste språkhändelser sedan 1900.

 

 

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

Tags: 

Lägg till ny kommentar