Pekböcker lika bra för barn som nyttoböcker

0 kommentarer

Pekböcker är lika lärorika som böcker skräddarsydda för att öka barnets vokabulär. Genom att läsa pekböcker tillsammans med en vuxen får barnet en mängd information på köpet. Det visar en kanadensisk studie publicerad i tidskriften Frontiers in Psychology.

Bilderböcker som syftar till att trimma barnets vokabulär marknadsförs ofta som nyttiga och nödvändiga. Böcker av pekbokskaraktär – där bilderna dominerar och bara något enstaka ord förekommer – betraktas i regel som mindre lärorika. Eftersom de inte innehåller några fakta har deras kunskapsbildande värde ifrågasatts.

Men pekböckerna kan vara minst lika lärorika. Det beror enligt en kanadensisk studie helt på hur böckerna används. Forskarna har undersökt hur 25 mammor läser två olika böcker om djur, en pekbok och en vokabulärbyggande bok, med sina barn.

När ett barn och en förälder tillsammans läser en pekbok brukar modern fylla ut med information om djuren. Ofta är det information som hjälper barnet att förstå världen. Mamman är under läsningen till exempel noga med att poängtera att giraffer alltid har lång hals, och att det inte bara är den giraff som förekommer i boken som har lång hals.

Även om pekböckerna i sig innehåller mindre information än andra typer av böcker, används de alltså enligt forskarna på ett sådant sätt att de ger barn motsvarande kunskaper som en mer avancerad bok gjort.

Anders

Foto: Thinkstock

Tags: 

Lägg till ny kommentar