Otrohet mot original kan ge roligare bok

0 kommentarer

En översatt roman kan tjäna på att vara mer otrogen originalet. Det kan göra boken begripligare för de nya läsarna – och dessutom roligare.

Språkforskaren Malin Podlevskikh Carlström ifrågasätter den traditionella synen på skönlitterär översättning: att den ska ligga så nära källtexten som möjligt. Ett exempel där det kan gå att fjärma sig från originalet rör intertextualiteten, det vill säga citat och anspelningar på andra texter i en roman. Intertextualiteten är ofta ett problem när en bok ska få ny språkdräkt.

Malin Podlevskikh Carlström har i en avhandling jämfört en översättning till amerikansk engelska och två svenska översättningar av samma ryska roman: Kys av Tatiana Tolstaja.

Kys innehåller över 200 citat och allusioner. I den engelskspråkiga översättningen har intertextualiteten i stort sett bevarats, medan i de svenska har många ryska citat bytts ut mot välkända citat ur svensk poesi. Det visar sig att alla läsare har tolkat boken som en allegori över Ryssland, men de svenskspråkiga läsarna har i större utsträckning kunnat relatera romanen till universella teman och ämnen. De uppfattade också oftare romanens komiska poänger.

Maria

Läs mer om Malin Podlevskikh Carlströms avhandling och ladda ner den här.

Foto: Pixabay

Lägg till ny kommentar