Ord för individer ger ökad tolerans

0 kommentarer

Spelar nyanser i språket någon roll? Ja, hävdar amerikanska forskare som studerat uttrycken the mentally ill och people with mental illness. När en viss egenskap får definiera en hel person påverkas attityderna ofta negativt.

Det är forskare i utbildningsvetenskap vid Ohio State University, USA, som har studerat hur beskrivningar av grupper påverkar uppfattningen om individer. Totalt deltog drygt 700 personer i undersökningen. Studien är publicerad i tidskriften Journal of Counseling & Development.

Studien bestod av påståenden som deltagarna fick ta ställning till. De delades in i två grupper. I hälften av frågeformulären talades det om the mentally ill och i den andra hälften om people with mental illness. I övrigt var påståendena identiska.

De deltagare som fick formulären där det talades om the mentally ill var betydligt mer negativa i sina omdömen om dessa personer. Mer positiva var de som fick läsa om people with mental illness. Skillnaden är enligt forskarna att de som var negativa kopplade en enda egenskap till en hel grupp, medan de som var mer positiva inte lät en viss egenskap definiera en person.

Därför är det viktigt att inte använda formuleringar som i onödan klumpar ihop människor. Det kan enligt forskarna vara ett stort steg mot jämlikare behandling av alla.

Anders

Foto: Istockphoto

Tags: 

Lägg till ny kommentar